Strona główna > Menedżer pobierania

Menedżer pobierania

Menedżer pobierania jest Twoją bramą do oprogramowania firmy Metalix. Przy jego pomocy można pobrać pełne wersje produktów, pakiety serwisowe lub ograniczoną, 32-bitową wersję demonstracyjną programu cncKad.

Licencje

Można kupić licencję Metalix dla opragramowania cncKad, AutoNest, MBend, oraz MTube. Dodatkowe  opcje obejmują cięcie rur, CAD Link, kosztorysowanie, śledzenie zadań, oraz DNC.

Pracownicy marketingu i sprzedaży firmy Metalix zawsze chętnie dostosują do Twoich potrzeb najlepszą kombinację rozwiązań.

Licencje mogą być stałe lub ruchome.

Licencja stała

Licencja stała jest przeznaczona dla indywidualnego użytkownika. Każda indywidualna stacja robocza wymaga własnego klucza HASP podłączonego do komputera. Stała licencja może być końcowa lub tymczasowa.

Licencja ruchoma

Licencja ruchoma definiuje liczbę użytkowników równocześnie pracujących w sieci. Oznacza to, że kilka pojedynczych stacji roboczych jest podłączonych do sieci, z jednym kluczem NetHASP podłączonym do serwera, a licencje „poruszają się” pomiędzy aktywnymi użytkownikami.
Licencja ruchoma może być końcowa lub tymczasowa.