Strona główna > Products > cncKad

cncKad

cncKad oferuje cały zakres możliwości  CAD/CAM dla wykrawarek, wycinarek laserowych i wodnych, wypalarek plazmowych i gazowych, nożyc gilotynowych, maszyn do obróbki zwojów blachy, szynoprzewodów oraz wielofunkcyjnych maszyn CNC, włącznie z obsługą urządzeń sortujących i sztaplujących, dołączonych do maszyny. Zaawansowana technologia łączy projektowanie, automatyczne i ręczne wyposażanie w narzędzia, automatyczne i ręczne zagnieżdżanie, wydajne generowanie kodów NC, ich graficzną symulację oraz komunikację z maszyną (DNC).

cncKad jest jedynym systemem, który w tym samym module integruje możliwości CAD/CAM. Geometria, wymiary i technologia (wycinanie/wykrawanie) są całkowicie zasocjowane; kiedy zmodyfikujesz geometrię, cncKad automatycznie zaktualizuje wymiary oraz definicje wykrawania lub wycinania.

Do tej pory cncKad obsłużył ponad 1300 różnych modeli maszyn ponad 160 producentów, a w razie potrzeby dodawane są kolejne. To potężne rozwiązanie umożliwia również przenoszenie części z jednej technologii lub rodzaju maszyny na drugi, jak np. z wykrawarki na wycinarkę.

cncKad wyposażony w modułowy i elastyczny interfejs wstążki oferuje następujące zaawansowane technologie:

Przetworzone części z blachy można eksportować bezpośrednio do MBend w celu gięcia.