Strona główna > Products > MBend

MBend

MBend jest aplikacją do programowania i symulowania pras krawędziowych CNC, mającą na celu maksymilizację zasobów produkcji. MBend pozwala na generowanie sekwencji gięcia offline i ustawień obróbki, z dynamiczną, trójwymiarową symulacją, w celu sprawdzenia ewentualnych kolizji między częścią a narzędziami czy zderzakami a komponentami maszyny.

Bogaty w funkcje MBend obejmuje:

  • bezpośredni transfer części z trójwymiarowych systemów graficznych
  • import i rozwijanie trójwymiarowych brył z IGES i STEP
  • import i zginanie płaskich części w formacie DXFDWG z filtrem warstw
  • automatyczny i ręczny wybór narzędzia oparty na właściwościach materiału, maszyny i narzędzi
  • automatyczną kalkulacja sekwencji z unikaniem kolizji
  • opcję ręcznego wyboru sekwencji w trójwymiarze, z testowaniem potencjalnych kolizji
  • automatyczne pozycjonowanie zderzaków, z opcją ręcznego przyciąganie, w celu dopasowania się do miejsca docelowego
  • automatyczną kalkulacja wycofania
  • trójwymiarową symulację procesu gięcia z wykrywaniem kolizji
  • generowanie rodzimych programów NC, w celu ładowania części bezpośrednio na kontrolery maszyny
  • obszerne raporty ustawień dla operatora maszyny, włącznie z sekwencją gięcia, obróbką oraz grafiką gięcia krok po kroku
  • wersję na ekran dotykowy kontrolerów maszyn

Zalety MBend:

  • W pełni zautomatyzowana obróbka, włącznie z w pełni zautomatyzowaną obróbką wieloczęściowego zestawu, zwiększając tym samym Twoją wydajność i skracając czas od projektowania do produkcji
  • Automatyczne, bezkolizyjne sekwencjonowanie dla nieograniczonej liczby gięć
  • Jeśli istnieje bezkolizyjna sekwencja gięcia, MBend ją znajdzie
  • Rozwiązania z minimalną liczbą stacji i segmentów
  • Nieograniczona liczba zderzaków

Aby obejrzeć filmy instruktażowe na ten temat, przejdź do kanału YouTube Metalixa.