Strona główna > Products > MRobot

MRobot

MRobot to aplikacja do symulacji offline i programowania zrobotyzowanych komórek gnących.
Umożliwia automatyczne i interaktywne rozwiązania zrobotyzowane do gięcia części, symulację w celu zapewnienia bezkolizyjnego rozwiązania oraz generowanie wydajnychprogramów dla robota i prasy krawędziowej. MRobot zawiera również moduł do łatwej kalibracji komórek.

Opierając się na możliwościach automatycznego wyposażenia w narzędzia i sekwencjonowania MBend, MRobot oferuje

 • W pełni automatyczne chwytanie i obliczanie ścieżki
 • Interaktywne chwytanie z wizualizacją graficzną
 • Ręczna regulacja ścieżki za pomocą punktów kontrolnych
 • Obsługa kombinacji chwytaków próżniowych/ zacisków
 • Obsługa komórek z szynami
 • Powerful yet easy to define stacking on the out-pallet
 • Wydajne, ale łatwe do zdefiniowania składowanie na palecie wyjściowej
 • Generowanie kodu NC zarówno dla maszyny jak i dla robota
 • Fast and easy cell calibration (patented)
 • Generowanie kodu NC który gwarantuje skoordynowaną interakcję pomiędzy robotem i prasą krawędziową, dla płynnej produkcji
 • Szybka i łatwa kalibracja komórek (opatentowana procedura)

Można łatwo utworzyć nową komórkę gnącąwybierając komponenty (w tym prasę krawędziową, roboty i urządzenia peryferyjne) z katalogu wstępnie skonfigurowanych komponentów, a także importując nowe komponenty.
Po wybraniu elementów komórki można ustawić je zgodnie z fizycznym układem twojej komórki. Można także do skonfigurowania układu komórki posłużyć się aplikacją MRobot, testując słuszność różnych pozycji dla różnorodnych elementów komórki.MRobot jest obecnie kompatybilny z robotami Kuka® i Yaskawa®, ABB® oraz Fanuc® i innymi w fazie rozwoju.
Jako rozszerzenie oprogramowania MBend roboty te mogą współpracować z większością pras krawędziowych, umożliwiając dużą elastyczność w zarządzaniu komórkami i wyborem elementów.

[youtube]D2q-J3LvMSc[/youtube]Gięcie części przy pomocy robota Kuka z oprogramowaniem MRobot [youtube]IK4EzY3Ceyw[/youtube]Gięcie części przy pomocy robota Yaskawa z oprogramowaniem MRobot