Home > Products > MTube

MTube

Oprogramowanie MTube jest przejrzystą i intuicyjną, trójwymiarową aplikacją projektowania rur, do łatwego i prostego tworzenia trójwymiarowych profili rur.

Oprócz projektowania rur, MTube pozwala na importowanie plików i zestawów CAD, bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania CAD. Pliki można zaimportować jako projektu rur lub jako części arkuszy metalu z Autodesk Inventor®SOLIDWORKS®PTC Creo ®Solid Edge®, Parasolid, IGES, JT, NX, SAT, STEP, STL, i innych formatów CAD.

Rury i zestawy można przenosić do cncKada, a części arkuszy metalu można przenosić do cncKada i do MBend, w celu dalszej obróbki.

MTube posiada także możliwość utworzenia cięcia gięcia na prostokątnych rurach.