Home > Products > AutoNest > Dzienne zlecenie

Dzienne zlecenie

Dzienne zlecenie umożliwia grupowe przetwarzanie zleceń plików w formatach DFT, DXF, DWG i plików w innych formatach CAD.

Jestem bardzo zadowolony ze sposobu w jaki oprogramowanie cncKad pomogło mi w  codziennej pracy.

William Perez, szef działu programowania TMP Manufacturing co. de México, Meksyk

Dzięki funkcji dziennego zlecenia można łatwo przetwarzać wiele plików jednocześnie.

Za pomocą kilku kliknięć myszką, funkcja dziennych zleceń umożliwia grupowe przetwarzanie zleceń plików rodzimych cncKad, plików DXF, DWG i plików w innych formatach CAD, włącznie ze sprawdzaniem geometrii (zamykanie otwartych konturów), obróbką (wycinaniem i/lub wykrawaniem), automatycznym zagnieżdżaniem, generowaniem NC, generowaniem raportów i wysyłaniem na produkcję (aktualizowanie baz danych i JobTrack).

Podczas importowania części cncKada do zagnieżdżania, AutoNest może automatycznie aktualizować części, aby odzwierciedlić zmiany w geometrii i obróbce z cncKada.

AutoNest może ładować zlecenia generowane przez systemy ERP/MRP lub z Excela, importując proste pliki CSV.

AutoNest