Strona główna > Produkty > AutoNest > Dynamiczne wspólne cięcia

Dynamiczne wspólne cięcia

AutoNest automatically positions parts so adjoining edges are processed at the same time.

Odkryliśmy, że algorytm zagnieżdżania jest wyjątkowo dobry w porównaniu do innych używanych przez nas programów. Bardzo ufamy temu, że oprogramowanie w jak największym stopniu wykorzystuje dostępny materiał z minimalnymi resztkami.

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, dyrektorzy, METALFORMERS Pty. Ltd., RPA

AutoNest umieszcza części tak, aby przylegające krawędzie były przetwarzane naraz, oszczędzając w ten sposób materiał i czas pracy maszyny, gaz i prąd a także zużycie narzędzi.

AutoNest wylicza automatycznie i ukazuje na różowo wspólne cięcia, za każdym razem, gdy ręcznie przesuniesz lub umieścisz część na arkuszu.

Wspólne cięcie jest automatycznie generowane od nowa podczas przenoszenia części z jednego miejsca na drugie.

Dynamiczne wspólne cięcia w AutoNest

Po przyciągnięciu części do miejsca, AutoNest automatycznie generuje nowe wspólne cięcia.

Dynamiczne wspólne cięcia wygenerowane po przeniesieniu części

AutoNest