Home > Products > AutoNest > Zagnieżdżanie automatyczne > Zagnieżdżanie automatyczne

Zagnieżdżanie automatyczne

Metalix oferuje wiele metod zagnieżdżania od prostokątnego po zaawansowane zagnieżdżanie prawdziwych kształtów (True Shape).

AutoNest jest wydajnym narzędziem zagnieżdżania, oferującym pełen zakres wszechstronnych metod zagnieżdżania automatycznego i ręcznego, mającym na celu osiągnięcie najlepszych możliwych rozwiązań zagnieżdżania.

AutoNest wylicza efektywne rozwiązania zagnieżdżania, biorąc pod uwagę kombinacje obracanych i odzwierciedlonych części, grupowanie, szyki grup części, zagnieżdżanie oparte na narzędziach w rewolwerze, priorytet części, wymiary arkusza lub resztki, oraz kierunek oraz możliwie minimalną liczbę podzagnieżdżeń.

Automatyczne opcje zagnieżdżania:

AutoNest