Strona główna > Produkty > AutoNest > Zagnieżdżenia wielomateriałowe

Zagnieżdżenia wielomateriałowe

Części o różnych materiałach są sortowane automatycznie i zagnieżdżane na odpowiednich arkuszach.

Niezawodne oprogramowanie do wykrawania, wycinania, zagnieżdżania automatycznego i  CAD Link do trójwymiarowych programów. Obsługa i wsparcie są wystarczająco dobre!

Gedeon System Co. Ltd., Korea Południowa

Zagnieżdżenia wielomateriałowe w AutoNest

Jedno zagnieżdżenie może zawierać kilka podzagnieżdżeń, każdy z innym materiałem i grubością. Części z tego samego zlecenia, ale z innym materiałem/grubością są sortowane automatycznie i zagnieżdżane na odpowiednich arkuszach podczas zagnieżdżania automatycznego.

AutoNest