Strona główna > Produkty > AutoNest > Rozwiązania wieloarkuszowe

Rozwiązania wieloarkuszowe

Zagnieżdżenia wieloarkuszowe mogą zostać wygenerowane na różnych rozmiarach arkuszy. AutoNest automatycznie wybiera arkusze pod kątem wydajności i minimalnej liczby podzagnieżdżeń.

Wysoko rekomendujemy to użyteczne oprogramowanie wszystkim potencjalnym firmom zajmującym się wyrobem produktów z blach.

Shmuel Josef, technolog obróbki metalu, Tadiran Appliances Ltd., Izrael

Rozwiązania wieloarkuszowe w AutoNest

Jedno zagnieżdżenie może zawierać wiele kopii arkuszy z takim samym rozmieszczeniem części na podzagnieżdżeniach. Podzagnieżdżenia mogą być generowane na różnych rozmiarach arkuszy. Arkusze są wybierane automatycznie z bazy danych arkuszy pod kątem wydajności i minimalnej liczby podzagnieżdżeń.

AutoNestmoże generować podzagnieżdżenia na różnych rozmiarach arkuszy. Automatycznie wybiera arkusze z bazy danych arkuszy pod kątem wydajności i minimalnej liczby podzagnieżdżeń.

AutoNest