Strona główna > Produkty > AutoNest > Wyposażenie w narzędzia > Wyposażenie w narzędzia

Wyposażenie w narzędzia

Większość funkcji edycji obróbki cncKada jest dostępnych także w oprogramowaniu AutoNest, dzięki czemu można łatwo zmienić przetwarzanie całego zagnieżdżenia lub konkretnych części.

Zwinność, łatwość obsługi i szybkość, z jaką możemy pracować przy użyciu produktów Metalixa, jest kluczem do pracy naszych maszyn przez ponad 15 godzin dziennie. Czasami mamy zagnieżdżenia z ponad 30-50 różnymi częściami, liczącymi w sumie po ponad 100 000 części i Metalix nie ma problemu z zagnieżdżaniem ich, ani ze sprawnym zarządzaniem nimi.

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, dyrektorzy, METALFORMERS Pty. Ltd., RPA

Edycja obróbki obejmuje wykonanie inteligentnego cięcia: przy użyciu tej funkcji AutoNest określa, od której strony i naroża wejść na części, a także umieszcza mikropołączenia przy pomocy funkci manipulacji części.

Wyposażenie w narzędzia: podgląd narzędzi w AutoNest

Podgląd wyposażenia w narzędzia

AutoNest może wyświetlić wyposażenie w narzędzia oraz układ części na arkuszach na wiele różnych sposobów, jak widać w następujących przykładach.

Wyposażenie w narzędzia: podgląd wycinania w AutoNestKolorowa ścieżka narzędzia wg prędkości (dla wycinarek)

Wyposażenie w narzędzia: podgląd funkcji podziel arkusz w AutoNestPodziel arkusz

Podgląd wyposażenia w narzędzia w AutoNest: utnij arkuszUtnij arkusz

Edytowanie obróbki

W AutoNest można wybrać i zastosować wiele opcji związanych z obróbką.

Tooling: CAM order Editing in AutoNestZmiana kolejności przetwarzania

Dla wykrawarek:

 • Edytować narzędzia i ich dane
 • Zmienić mikropołączenia
 • Wybrać ustawienie rewolweru
 • Zmienić kolejność przetwarzania
 • Przeciągnąć niblowanie
 • Dodać funkcje narzędzia
 • Kontrolować podniesienie: zmienić pozycję narzędzia rozładowującego
 • Edytować i usuwać obróbki

Dla wycinarek:

 • Zmienić wejście
 • Edytować i usuwać obróbki
 • Zmienić kolejność przetwarzania
 • Zastosować inteligentne cięcie
 • Dodać/edytować/przesunąć/usunąć mikropołączenia
Warstwy obróbki

Jeden plik może zawierać szczegółowe definicje przetwarzania dla różnych maszyn lub części ułożonych pod różnym kątem. Te warstwy obróbki mogą uwzględniać zrzut, mikropołączenia i przewody łączące, rozładowanie, przycinanie, cięcie arkusza itp. To wydajne rozwiązanie przenoszenia części z jednej technologii lub typu maszyny na drugi, np. wykrawarki na wycinarkę.

Warstwy dla różnych maszyn lub kątówWarstwy dla różnych maszyn lub kątów

Ta funkcja umożliwia umieszczanie warstw pod różnymi kątami i generowanie kodów NC dla wykrawarek/wycinarek/maszyn wielofunkcyjnych. Podczas aktualizowania geometrii części lub kiedy wymagane są różne definicje narzędzi lub dostosowania do różnych maszyn, cncKad aktualizuje obróbkę wszystkich warstw. Alternatywnie można edytować specyficzne obróbki bez wprowadzania zmian do wszystkich obróbek.

Podczas importu części zawierającej warstwy z obróbką, AutoNest automatycznie użyje właściwą warstwę. Na przykład, jeśli część jest umieszczona pod kątem 90°, warstwa 90° zostanie wykorzystana do przetworzenia części; jeśli jest umieszczona pod kątem 180°, warstwa 180°zostanie wykorzystana.

Podczas importu części w AutoNest można dodać warsty obróbki do wszystkich części dziennego zamówienia.

AutoNest