Strona główna > Produkty > cncKad > Wycinanie > Wycinanie automatyczne

Wycinanie

Wycinanie automatyczne

Metalix fixed our problem with fiber laser … The fast improvement of cncKad resolved all the problems we met.

Metalix rozwiązał nasz problem z wycinarką laserową fiber … ekspresowe wzbogacenie cncKada w rozwiązania niwelujące wszystkie napotkane przez nas problemy.

Marcin Ejma, Power-Tech, Polska

Podczas wycinania automatycznego cncKad wykorzystuje uprzednio zdefiniowane reguły dotyczące wejścia, obróbki naroża, manipulacji części, optymalizacji wycinania, mikropołączeń, materiału i grubości.

Wycinanie automatyczne wydajnie i konsekwentnie przetwarza części, oszczędzając czas i oferując standardowe rozwiązania dla produkcji. Można kontrolować wszystkie parametry w jednym miejscu:

 • wybór automatycznej obróbki otworów i/lub części
 • określanie preferencji wejścia i wyjścia
 • automatyczny wybówr mikropołączeń
 • przypisywanie obróbki naroża
 • optymalizacja cięć
 • unikanie kolizji
 • manipulację części
 • przetwarzanie specjalne
 • zastosowanie współnych cięć dla zagnieżdżonych arkuszy

Parametry wycinania automatycznego są definiowane na konkretną maszynę. Oznacza to, że stacja robocza z wieloma maszynami może mieć zdefiniowane różne ustawienia dla każdej z nich.

Kontrola osi Z
Ten filmik przedstawia Kontrolę osi Z za pomocą cięcia w locie

Opcje Z dotyczą odległości między głowicą a arkuszem; tj. ruchu głowicy wzdłuż osi Z. Można zdefiniować poniższe parametry globalnie lub ustawić je specjalnie dla bieżącego elementu/łańcucha/konturu:

 • czujnik głowicy laserowej – do przebicia i wycinania
 • wysokość głowicy, gdy porusza się między otworami lub częściami
 • wysokość głowicy, podczas oznaczania

cncKad obsługuje wycinanie z głowicą nisko,minimalizując ruch głowicy tnącej wzdłuż osi Z, dla następujących maszyn Trumpf:

 • SprintLas, gdzie głowica unosi się tylko nieznacznie i porusza się pod kątem od jednego cięcia do drugiego
 • SprintLas +, gdzie głowica nie wznosi się powyżej wysokości cięcia, ale pozostaje przy szczelinie cięcia
Manipulacja części

Można zdefiniować domyślne ustawienia manipulacji części, tym samym usprawniając ich obróbkę z wycinaniem automatycznym w cncKadzie.

Można dodać nieograniczoną liczbę rozmiarów konturów zdefiniowanych przez wymiary X i Y, a dla każdego zdefiniowanego rozmiaru konturu przypisać operację dla części lub dziury, w zależności od możliwości wojej maszyny. Można ustawić wartości domyślne, takie jak:

 • umieszczanie mikropołączeń/przewodów łączących
 • szerokość mikropołączeń/przewodów łączących
 • zrzut
 • podnoszenie części lub odpadu
 • pokrojenie otworu
 • zatrzymywanie maszyny po określonej obróbce

Wszystkie ustawienia manipulacji części odnoszą się do specyficznej kombinacji materiału i grubości dla konkretnej maszyny.

Krojenie otwóru

Wycinanie automatyczne: krojenie otworucncKad pozwala pokroić wewnętrzną część otworu przed jego wycięciem, zapobiegając w ten sposób przechyleniu odpadu z cięcia dużego otworu i uszkodzeniu maszyny.
Operację tę można wykonać ręcznie podczas tworzenia cięcia lub podczas wycinanaia automatycznego, przy pomocy opcji Manipulacja części.

Umieszczanie przewodów łączących i mikropołączeń

Wycinanie automatyczne: mikropołączenia i przewody łącząceWycinanie automatyczne w cncKadzie oferuje wiele możliwości automatycznego i ręcznego umieszczania mikropołączeń i przewodów łączących na elemetach.

Można je umieszczać:

 • na narożach i po bokach części
 • w wyznaczonych odstępach
 • używając konkretnych narzędzi i metod

Można je wtedy wyświetlać lub ukrywać, edytować, a także usuwać.

Kierunek wycinania (CW/CCW)

cncKad obsługuje dwa kierunki cięcia: zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CW) lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW). Jest to przydatne w przypadku maszyn plazmowych, gdy trzeba określić, która strona obrabianego elementu powinna być prosta.

Możesz także polecić cncKadowi, aby wybrał najlepszy kierunek.

Obróbka naroża

Wycinanie naroży jest często problematyczne; naroża można łatwo uszkodzić, jeśli nie będą traktowane ostrożnie, niszcząc całą część.
cncKad ma kilka strategii radzenia sobie z tym zagadnieniem i unikania palenia części:

 • zaokrąglenie: zaokrągla ostre naroża podczas cięcia
 • pętle: można zdefiniować rozmiar pętli w tabelach cięcia, a następnie umieścić pętle na zewnętrznych narożach konturu
 • spowolnianie: spowolnia ruch głowicy tnącej
 • chłodzenie: maszynę na określony czas, aby umożliwić schłodzenie materiału

Podczas wyciania automatycznego cncKad sprawdza warunki, które należy spełnić, aby ustalić, czy zastosować obróbkę naroża i odpowiednio ją wykonać.

Obróbkę naroża można zdefiniować na trzech poziomach:

 •  dla naroża
 •  dla cięcia
 •  dla całego arkusza

Wycinanie automatyczne: obróbka narożaTa część zostałą przetworzona z pętlami, zaokrąglaniem i schładzaniem (oznaczonym na brązowo)

Cięcie w locie
Ten filmik pokazuje cięcia w locie

cncKad obsługuje cięcie w locie (znane również jako fly linei F-Cut), gdzie głowica tnąca nie wykonuje dodatkowych przebić między otworami, dzięki czemu części są cięte szybciej. Ta funkcja jest przydatna dla cienkich materiałów.

Odparowywanie

Kiedy arkusz blachy jest pokryty powłoką ochronną lub rdzą, cncKad może zaprogramować maszynę tak, aby przechodziła ponad częścią z cięciem o niskiej mocy, aby spalić tę warstwę, a następnie przechodziła po raz drugi z faktycznym cięciem. Zapewnia to czystsze cięcia i mniej zanieczyszczeń.

Można wybrać, czy wykonać wszystkie parowania naraz dla arkusza, dla części lub dla pojedynczego cięcia.

Wycinanie i grawerowanie tekstu

cncKad pozwala na grawerowanie metalu przezwypalanie go wiązką lasera przy niskiej mocy cięcia.

cncKad obsługuje wycinanie i grawerowanie elementów i oraz teksty napisane czcionkami Windows i prawdziwego typu (True Type). Można wycinać i grawerować tekst umieszczony na części, taki jak numer części, lub nazwa producenta.

Poniższy przykład pokazuje część z wycinaniem i grawerowaniem tekstu.

Wycinanie automatyczne: wycinanie i grawerowanie tekstu

Znakowanie

Można zastosować oznaczanie, aby wskazać pozycje wiercenia lub przebicia, linie gięcia lub wskazać niewymiarowe otwory lub punkty, których nie chcesz wycinać.

Rysunek pokazuje linie gięcia i niewymiarowe oznaczenia otworów.

Wycinanie automatyczne: znakowanie

Specjalna obróbka

Wycinanie automatyczne: specjalna obróbkaMożna utworzyć specjalne profile przetwarzania i dołączać je do bieżącej kombinacji materiału i grubości.

Przy tego rodzaju obróbce można utworzyć specjalną obróbkę dla poszczególnych przypadków nietypowych okrągłych lub wielokątnych otworów, które mogą być bardzo duże lub bardzo małe. To powoduje, że otwory są wycinane różnie, zgodnie z definicjami geometrii.

Rysunek pokazuje geometrię zarówno okrągłą, jak i wielobokową z mniejszymi wycięciami.