Strona główna > Produkty > cncKad > Wycinanie > Zaawansowane technologie

Wycinanie

Zaawansowane technologie

cncKad obsługuje zaawansowane technologie, kompatybilne z Twoją maszyną do cięcia.
Wycinanie w cncKadzie obsługuje zaawansowane technologie przetwarzania.

Części artystyczne

Zaawansowane technologie wycinania: części artystyczne

Można tworzyć skomplikowane części niczym dzieła sztuki, teksty i zwariowane kontury, nazywane częściami artystycznymi.

Dodawanie obróbki dla tego typu części może zająć dużo czasu z powodu kalkulacji kompensacji. Czasami bardzo małe kontury nie są w ogóle przetwarzane, ponieważ długość wejścia jest większa niż rozmiar konturu.

cncKad oferuje zatem dwie opcje przetwarzania takich części:

  • obróbkę części bez obliczeń kompensacji
  • zastosowanie minimalnego rozmiaru wejścia
CatEye

CatEye (znany również jako OVS dla maszyn Amada) to elektroniczny czujnik na maszynie, który mierzy położenie arkusza na stole maszyny, nawet gdy arkusz nie jest wyrównany z kołkami. Jest to przydatne, gdy używasz dwóch maszyn do przetwarzania części:

  • wykrawarkę do standardowych otworów
  • wycinarkę do wycinania niestandardowych otworów i zewnętrznych konturów

Kiedy wybierzesz jedną z tych opcji dla części, czujnik na urządzeniu mierzy otwory/naroża i oblicza sposób cięcia arkusza.

Cutting aawansowane technologie wycinania: mierzenie z CatEyeRysunek pokazuje, jak CatEye mierzy dwa okrągłe otwory.

Cięcie z mostkiem

Zaawansowane technologie wycinania: Cięcie z mostkiem

cncKad obsługuje cięcie z mostkiem dla maszyn plazmowych i laserowych. Ta opcja oszczędzająca czas i pieniądze tworzy jedno cięcie, przetwarzając wszystkie części za pomocą pojedynczego przebicia.

Zaawansowane technologie wycinania: Cięcie tekstu z mostkiem

Cięcie z łańcuchem

Zaawansowane technologie wycinania: Cięcie z łańcuchemcncKad pozwala określić kolejność wycinania części, łącząc je ze sobą.