Wycinanie

cncKad dla wycinania tworzy pomost między rysunkami w Twoim systemie CAD a Twoją wycinarką.

cncKad dla wycinania tworzy pomost między rysunkami w Twoim systemie CAD a Twoją wycinarką.  Za pomocą kilku kliknięć można wygenerować wydajne programy na Twoją maszynę, optymalizujące zarówno wykorzystanie materiału jak i czas pracy maszyny.

Na wydajność cięcia mogą mieć wpływ takie czynniki, jak głowica, gaz, soczewka, obróbka naroża, optymalizacja cięcia, czy mikropołączenia. Można zmodyfikować proponowane parametry i edytować tabele technologii wycinania według własnych potrzeb.

Można łatwo kontrolować wspólne cięcia, wycinanie części po części, kolejność cięcia, oraz wszelkie inne specyficzne sposoby obróbki arkusza.

cncKad optymalizuje wybrane metody w celu zminimalizowania czasu produkcji, biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia maszyny. Następnie postprocesor przekształca te działania w wydajne programy NC.

Wycinanie w cncKad: unikanie ścieżki narzędziaFunkcje wycinania obejmują: