Strona główna > Produkty > cncKad > Wycinanie > Optymalizacja ścieżki narzędzia

Wycinanie

Optymalizacja ścieżki narzędzia

cncKad zapewnia wydajną funkcję optymalizacji ścieżki narzędzia dla udoskonalenia efektywności ścieżki narzędzia tnącego. Można dostosować ścieżkę przetwarzania otworów w części i na zewnętrznych konturach części.

Automatyczny punkt wejścia

Optymalizacja ścieżki narzędzia: automatyczny punkt wejścia

Funkcja ta optymalizuje ścieżkę cięcia maszyny, w celu zminimalizowania przejść głowicy maszyny nad wykonanymi już cięciami.

cncKad umieszcza punkt wejścia/wyjścia cięcia w kierunku kolejnego cięcia. To zmniejsza szanse przesuwu ponad dopiero co wykonanymi cięciami.

Automatyczne wyszukiwanie ścieżki

Optymalizacja ścieżki narzędzia: Szybka ścieżka narzędzia

Automatyczne wyszukiwanie ścieżki cncKada kalkuluje ścieżkę od jednego otworu do drugiego, unikając przechodzenia ponad już przetworzonymi otworami i tym samym unikając kolizji.

Optymalizacja ścieżki narzędzia: Automatyczne wyszukiwanie ścieżki

Oba rysunki przedstawiają ścieżkę pomiędzy konturami w części i kilkoma przetworzonymi częściami, która została obliczona przez automatyczne wyszukiwanie ścieżki.