Home > Products > MBend > Przetwarzanie wsadowe

Przetwarzanie wsadowe

Funkcja automatyzacji MBend może wsadowo przetwarzać Twoje części.

Głównym modułem, którego używamy, jest przetwarzanie wsadowe. Co wieczór, wykonujemy setki części. Rano zazwyczaj mamy ponad 95% przetworzonych części. Dzięki MBend nasza wydajność wzrosła dramatycznie.

Eyal Azar, CEO, Micro Metal Works Ltd., Israel

Zobacz filmik pokazując jak korzystać z funkcji przetwarzania wsadowego

MBend może przetwarzać części we wsadach, przy pomocy wyboru rodzimych formatów części MBCAM, 3D (IGS, STEP) lub 2D (DXF, DWG) do wygenerowania plików NC, gotowych do wysyłki na maszynę, oraz raportów konfiguracji.

Można określić sposób przetwarzania grupy części i zapisać ustawienia do późniejszego wykorzystania jako plik skryptu.

Można wybrać poszczególne części lub całe foldery do przetworzenia, wybrać maszynę – opcjonalnie decydując się na generowanie NC i raportów – i skonfigurować procesy tworzenia kopii zapasowych, aby zostały uruchomione, jeśli pierwsza konfiguracja się nie powiedzie.

MBend rozpoczyna przetwarzanie wsadowe, przepuszczając każdą część przez automatycznego wyposażania w narzędzia, sekwencjonowanie, symulację i generowania plików wyjściowych przy pomocy ustawień konfiguracji.

Jeśli przetwarzanie określonego pliku nie powiedzie się (być może dlatego, że nie znaleziono odpowiednich narzędzi lub żadna sekwencja nie jest bezkolizyjna), MBend przystępuje do przetwarzania kolejnej części i tak dalej. Gdy jakaś część jest przetwarzona pomyślnie, generowane są pliki wyjściowe. MBend następnie próbuje przetworzyć części, których przetwarzanie nie powiodło się wcześniej, części za pomocą kolejno zdefiniowanej konfiguracji.

W razie potrzeby można ręcznie zmienić wstępnie zdefiniowane opcje przetwarzania.