Home > Products > MBend > Projektowanie części

Projektowanie części

Za pomocą modułu projektowego oprogramowania MBend można narysować profile części.

Obecnie pracujemy z cncKad V15 i korzystamy z cncKada od wersji 11. Mamy kilka różnych systemów oprogramowania CAM i CAD, ale Metalix jest ulubionym przez naszych programistów.

Łatwy w nauce i obsłudze, bardzo przyjazny dla użytkownika i posiada różne dobre funkcje.

Adrian Campbell (MD), Campbell Laser Cutters Ltd, Wielka Brytania

Projektowanie części w MBendProjektowanie części w MBend

Przy pomocy modułu projektowego MBend naszkicuj profil części, sprawdź wymiary i kąty jego kołnierzy i zapisz go w bibliotece profilu, aby móc go później ponownie wykorzystać.

MBend zawiera także podstawowy moduł projektowy trójwymiarowego CAD.

Projekty profili

Projektowanie części w MBendPodgląd szablonu z biblioteki szablonów

Narysuj dowolnie projekt profilu, a następnie dostosuj wymiary szkicu, aby odpowiadały dokładnie temu, czego potrzebujesz.

Można zapisać profil z nazwą w bibliotece szablonów profili, a następnie zastosować go jako Twojej podstawy projektowej, kiedykolwiek istnieje potrzeba  utworzenia części o podobnym projekcie podstawowym.

Kiedy chcesz wykorzystać profil z biblioteki szablonów, MBend wyświetla podgląd każdego zapisanego szablonu.

Projektowanie części: przykład zaprojektowanego projektu w MBendEEdytowanie profilu

Można edytować profil, zmieniając jego wymiary.

Można go otworzyć w module projektowania, dodając trójwymiarowe elementy lub otworzyć część bezpośrednio w trybie symulacji.

Trójwymiarowe projekty CAD

Projektowanie części: trójwymiarowy moduł projektowania w MBendMBend zawiera podstawowy moduł projektowy trójwymiarowego CAD do tworzenia części z arkuszy blachy. Otwórz istniejącą część lub utwórz część w oparciu o profil, a następnie dodaj kołnierze, występy, wycięcia, fazowania, zaokrąglenia i otwory.