Strona główna > Produkty > MBend > Pozycjonowanie zderzaków

Pozycjonowanie zderzaków

MBend zapewnia opcje automatycznej i pełnej ręcznej kontroli tylnego zderzaka.

To jedyne oprogramowanie CAD/CAM, które może edytować CAD i CAM w jednym oknie. Prosty w nauce, łatwy w edycji i posiada agresywne wsparcie! Czy jest ktoś lepszy?

Busung Co. Ltd., Korea

Po ustawieniu sekwencji gięcia, ręcznie lub z automatycznym sekwencjonowaniem, MBend automatycznie oblicza pozycje zderzaków.
MBend oblicza również wszelkie wycofania, które są wymagane, aby uniknąć kolizji między zderzakami oraz w ruszającymi się w górę lub w dół kołnierzami.
MBend zapewnia także opcje automatycznej i pełnej ręcznej kontroli tylnego zderzaka, poddając tę kwestię pod decyzję użytkowinika:

  • przyciąganie do określonego zderzaka, np. od przedniego zderzaka do 3-punktowego palca zderzaka
  • wyszukiwanie alternatywnych pozycji zatrzymania
  • numeryczne i graficzne sterowanie dla wszystkich osi
Automatyczne pozycjonowanie zderzaka
Ten filmik przedstawia opcję „przejdź do kolejnej pozycji zderzaka”

MBend umożliwia przyciąganie zderzaków do dowolnego zatrzymania na części, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do kolizji. Na przykład, gdy poproszony o przyciągnięcie do pozycji wsparcia, MBend sprawdza czy kołnierz jest wystarczająco długi i nie koliduje z matrycą.

MBend zawsze wyszukuje optymalną pozycję do pomiaru części przy pomocy wszystkich dostępnych pozycji zatrzymania. MBend próbuje mierzyć za pomocą standardowych palców zderzaka i 3-punktowych palców zderzaka, w zależności od palca i geometrii części.

Przyciąganie 3-punktowych palców zderzaka
Ten filmik pokazuje zastosowanie przyciągania do zderzaków

Jedną z funkcji przyciągania palców w MBend jest automatyczne przyciąganie do zatrzymania. MBend szuka optymalnej pozycji zgodnie z wybranym rodzajem palca, czy to standardowym czy 3-punktowym.

  • dla zderzaka z 3-punktowym palcem, MBend zaciska część pomiędzy zderzakami
  • dla zderzaka z konfiguracją więcej niż jednego 3-punktowego palca, można zastosować inny rodzaj zaciskania