Strona główna > Produkty > MBend > Import i eksport części

Import i eksport części

MBend może importować części z trójwymiarowych plików STEP/IGES lub dwuwymiarowych DXF, eksportować części do DXF, oraz wymieniać dane bezpośrednio z cncKadem.

Najszybsze oprogramowanie do edycji CAM i dobra kompatybilność z AutoCAD i innymi plikami CAD. Oprogramowanie sprawdzone jako najlepsze na rynku!

HS Panel Co. Ltd., Korea Południowa

Import/Export between MBend and cncKad/AutoNestImport/Export between MBend and cncKad/AutoNest

MBend pozwala na

  • Importowanie i rozwijanie trójwymiarowych plików częśći IGES i STEP
  • Importowanie płaskich plików DXF i DWG
  • Przenoszenie trójwymiarowych części z obsługiwanych aplikacji CAD za pomocą programu CAD Link
  • Przenoszenie części bezpośrednio do i z cncKada jako płaskiego wzoru
Import trójwymiarowych części w formacie IGES/STEP

Zobacz filmik z importem trójwymiarowej części w formacie IGES doMBend

Importuj i rozwijaj trójwymiarowe części w formatach IGES i STEP z MBend. Po otwarciu części, program MBend analizuje trójwymiarową geometrię 3D i rozkłada ją zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika, tabelą dedukcji lub DIN 6935.

Następnie część może zostać poddana obróbce, sekwencjwaniu i wysłąna na maszynę.

Import/eksport płaskich części w formacie DXF/DWG

Zaimportuj płaską część w formacie DXF lub DWG do MBend. Po otwarciu pliku MBend wyświetla podgląd płaskiej geometrii z filtrem warstw. Można wyłączyć warstwy, które nie zawierają konturu lub linii gięcia. MBend analizuje informacje i przekształca je na trójwymiarowy model części, który można złożyć i rozłożyć, a następnie go przetworzyć i wysłać do maszyny.

Kiedy twoja część jest gotowa do produkcji, można wyeksportować płaski wzór do pliku DXF w celu dalszego przetwarzania.

 

Ten filmik pokazuje, jak zaimportować płaską część DXF do MBend

Transfer przez CAD Link

Transfer części z SOLIDWORKS do MBend via CAD Link

CAD Link jest dodatkiem do trójwymiarowych  systemów CAD, który łączy je z MBend.
Trójwymiarowe modele są przenoszone bezpośrednio pomiędzy systemami, unikając konieczności pośredniej zmiany formatu plików. Aplikacja trójwymiarowa rozwija (rozpłaszcza) część przez CAD Link, a ta zostaje następnie przeniesiona do MBend. Po zakończeniu eksportu otwiera się MBend, ukazując rozwiniętą część.

CAD Link jest dostępny dla następujących systemów CAD:

  • Solid Edge®
  • SOLIDWORKS®
  • Autodesk Inventor®
  • Catia®
  • PTC Creo®
Bezpośrednie połączenie z cncKadem

Zobacz filmik, jak tworzyć plik zlecenia

 

Części można przenosić bezpośrednio z MBend do cncKada, w celu wykrawania ich lub wycinania, lub cncKada do MBend w celu gięcia ich.

Płaską część można wysłać bezpośrednio z MBend do cncKada, gotowego do wycinania lub wykrawania pustych części, ze zróżnicowanymi liniami gięcia wg kolorów i rodzajów linii.

Po obróbce w cncKadzie, płaską część można przesłać bezpośrednio do MBend z konturami i liniami gięcia pokazanymi na różnych warstwach, gotowymi do złożenia w trójwymiarowy model.