Home > Products > MBend > Wyposażanie w narzędzia

Wyposażanie w narzędzia

MBend umożliwia ręczny, automatyczny i preferowany wybór narzędzi, oraz zapisywanie i ponowne wykorzystanie ustawień segmentu narzędzia i pozycji.

Oprogramowanie MBend jest po prostu niesamowite, umożliwia łatwiejsze i szybsze  programowanie zginania, zmniejszenie ilości czasu wymaganego podczas przetwarzania  oraz usprawnia produktywność, jak nigdy przedtem.

William Perez, szef działu programowania TMP Manufacturing co. de México, Meksyk

Zawiera kompletne katalogi producentów narzędziZawiera kompletne katalogi producentów narzędzi

MBend umożliwia ręczny lub automatyczny wybór narzędzi, wykorzystując narzędzia Twojej maszyny.
Można zapisać ustawienia narzędzi i zastosować je dla nowo załadowanych części.

MBend zawiera pełne katalogi wykonawców narzędzi. Ponadto można zaimportować narzędzia i zaciski narzędzi przy pomocy rysunków DXF, lub utworzyć narzędzie parametrycznie.

MBend może rozwinąć części zgodnie z tabelami kompensacji specyficznymi dla narzędzi, gwarantując precyzyjne wymiary dla pustych części.

MBend obsługuje wyposażanie w narzędzia dla wszystkich standardowych rodzajów gięć:

 • zwykłe gięcia
 • podwijane gięcia
 • wybrzuszone gięcia o dużym promieniu

MBend umożliwia określenie preferowanych narzędzi do wyboru jenym kliknięciem, według materiału i maszyny. Pozwala to na usprawnienie wyboru narzędzia według Twoich preferencji.

Automatyczne wyposażanie w narzędzia

Wyposażanie w narzędzia w MBend: Automatyczne wyposażanie w narzędzia Automatyczny wybór narzędzi skutecznie określa najlepszą kombinację matrycy/stempla/zacisku narzędzia, w oparciu o:

 • geometrię narzędzia
 • żądany promień gięcia
 • maksymalną dopuszczalną siłę
 • inwentarz narzędzi i ulubione narzędzia

MBend może również wyszukać prawidłowej sekwencji zginania dla każdej kombinacji narzędzi, testując, czy możena ją wykorzystać do hamowania części.

Ręczne wyposażanie w narzędzia

Wyposażanie w narzędzia w MBend: Ręczne wyposażanie w narzędzia Z inwentarza swojej firmy wybierz ręcznie kombinację stempla, matrycy i zacisków.

Podczas wyboru, oryginalne szczegóły projektu są wyraźnie wyświetlone i MBend uniemożliwia wybór nieprawidłowych kombinacji narzędzi.

Składowanie narzędzi w MBend jest łatwe. MBend kieruje twoimi wyborami tak, że można wybrać tylko składowalne elementy.

Zagniatanie

Przykład “holenderskiego” narzędzia do zagniatania, operowanego przez MBend

Obsługa podwijania w MBend obejmuje:

 • symulację wszelkich popularnych narzędzi do zagniatania: „holenderskich”, sprężynowych i płaskich
 • domyślne narzędzia do zagniatania przypisane per maszynę, do automatycznego wyboru
 • domyślne i edytowalne kąty wstępnego gięcia
 • symulację maszyn ze stołami do zagniatania

Zagniatanie w MBend: zagniatanie z matrycą sprężynowąPrzykład narzędzia sprężynowego do zagniatania, operowanego przez MBend

Wybrzuszone gięcia

Wyposażanie w narzędzia w MBend: Ustawienia opcji Wybrzuszone gięciaDuże wybrzuszenie gięcia powstaje w wyniku płytkich, kątowych uderzeń, zaprojektowanych w celu uzyskania płynnego efektu.

Dwuwymiarowe dostosowanie z wyposażeniem w narzędzia

Wyposażanie w narzędzia w MBend: ustawianie kompensacji gięciaTabela kompensacji gięcia dla stali o grubości 1 mm: wartości są porozmieszczane w tabelce wg wielkości kąta i narzędzia (szerokość V)

MBend dynamicznie rekalkuluje płaski rozmiar, w zależności od wyboru narzędzia. Można wybrać jedną z wielu metod kalkulacji: tabela kompensacji gięcia, ISO, stała K, czy formuła Rolleri.

MBend może zachować oryginalny płaski wzór, niezależnie od wybranych narzędzi, zachowując oryginalne wymiary złożonego produktu.

 

 

 

 

 

TTen filmik pokazuje wpływ wyposażenia w narzędzia na płaski wzór.

Biblioteka narzędzi

Wyposażanie w narzędzia w MBend: parametryczne tworzenie narzędzi w bibliotece narzędzi

MBend zawiera pełne, gotowe do użycia, katalogi wykonawców narzędzi. Dodatkowo MBend obsługuje łatwe tworzenie oraz import narzędzi.

Import narzędzi z DXF

Łatwy import narzędzi i zacisków narzędzi z rysunków DXF. MBend automatycznie identyfikuje wszystkie istotne wymiary (promień końcówki stempla, wysokość, szerokość rowków V, itd.) i zapełnia nimi bazę danych.

Zdefiniuj domyślne ustawienia dla każdego producenta, aby zastosować je do  wszystkich nowo utworzonych narzędzi tego producenta (segmenty/sekcje narzędzia, wymiary stopy i wysokość styczna).

Parametryczne tworzenie narzędzi

Utwórz stemple i matryce narzędzi definiując ich parametry. MBend dostarcza szablony, które przypominają nowy kształt, dzięki czemu można dostosować wymiary, do całkowitego dopasowania.

Poza zdefiniowaniem szerokości, wysokości, kąta można także zdefiniować segmenty, stopy, maksymalny nacisk, wysokość styczną oraz połączenie w dół i w górę.