MRobot

MRobot to moduł do symulacji i programowania zrobotyzowanych komórek gnących.

Opierając się na możliwościach automatycznego wyposażania w narzędzia i funkcji sekwencjonowania programu MBend, MRobot oferuje:

Gięcie części za pomocą robota Kuka, z oprogramowaniem MRobot

  • W pełni automatyczne chwytanie i obliczanie ścieżki
  • Interaktywne chwytanie z wizualizacją graficzną
  • Ręczna regulacja ścieżki za pomocą punktów kontrolnych
  • Obsługa chwytaków próżniowych/z zaciskiem
  • Obsługa komórek z szynami
  • Generowanie kodu NC zarówno dla maszyny jak i dla robota
  • Generowanie kodu NC, który gwarantuje skoordynowaną interakcję pomiędzy robotem i hamulcem dla płynnej produkcji
  • Szybka i łatwa kalibracja komórek

 

Gięcie części za pomocą robota Yaskawa, z oprogramowaniem MRobot

Można łatwo utworzyć nową komórkę gnącą, wybierając komponenty (w tym hamulce, roboty i urządzenia peryferyjne) z katalogu wstępnie skonfigurowanych komponentów, a także importując nowe komponenty.

Po wybraniu elementów komórki można ustawić je zgodnie z fizycznym układem twojej komórki. Można także do skonfigurowania układu komórki posłużyć się aplikacją MRobot, testując słuszność różnych pozycji dla różnorodnych elementów komórki.

MRobot jest obecnie kompatybilny z robotami Kuka®, Yaskawa®, ABB®, Fanuc® i innymi w fazie rozwoju. Jako rozszerzenie oprogramowania MBend, roboty te mogą współpracować z większością pras krawędziowych, umożliwiając dużą elastyczność w zarządzaniu komórkami.

MRobot

MRobot

Pobierz ulotkę MRobot.