Home > Products > MBend > Sekwencjonowanie

Sekwencjonowanie

MBend umożliwia ręczny wybór lub automatyczne obliczanie sekwencji zgięć.

Nasza nowa wersja była gotowa do pracy w niecałe cztery minuty od momentu instalacji. Jestem bardzo zadowolony z nowych funkcji i kodu wysokiej jakości.

Mitchell Parlette, Allfab Inc., Stany Zjednoczone

Sekwencjonowanie ręczne i automatyczneSekwencjonowanie ręczne i automatyczne

Możliwości automatycznego sekwencjonowania MBend:

 • obliczanie bezkolizyjnej sekwencji dla dowolnej liczby gięć
 • zoptymalizowane wyliczenia ustawień stacji narzędzi w oparciu o dostępność segmentów narzędzi
 • inteligentna dystrybucja segmentów narzędzi i zacisków
 • stopy do zwisających kołnierzy
 • obrót narzędzia (jeśli to możliwe), aby uniknąć rotacji części
 • podział uderzenia, aby uniknąć kolizji zacisku i stołu
 • gięcia z zagniataniem
 • dzielenie i łączenie narzędzi dla współliniowych gięć (na linii)
Sekwencjowanie automatyczne

Sekwencjonowanie: Sekwencjowanie automatyczne MBend

Po wyborze narzędzia MBend może automatycznie obliczyć sekwencje gięć na podstawie różnych właściwości uderzeń. Możesz wybrać sekwencję, która spełnia Twoje wymagania.

MBend oblicza bezkolizyjne rozwiązania dla gięcia, gotowe do produkcji, upewniając się, że operator maszyny nie marnuje czasu i materiałów na przejazdy próbne.

Jeśli istnieje bezkolizyjna sekwencja gięcia, MBend może ją znaleźć.

Ręczne trójwymiarowe sekwencjowanie

MBend umożliwia pełną ręczną kontrolę sekwencji gięcia:

 • ustaw sekewencję gięcia składając gięcia w gotowy produkt
 • podziel łuki na częściowe gięcia, aby uniknąć kolizji
 • zmień sekwencje przeciągając i upuszczając pojedyncze u wielokrotne gięcia w kolejności, jaką chcesz mieć
 • zastosuj stopy
 • obróć część lub narzędzia