Home > Products > MBend > Symulacja

Symulacja

MBend posiada dynamiczną trójwymiarową symulację, pokazującą realistyczną wizualizację procesu gięcia.

Automatyczne funkcje oprogramowania Metalix są bardzo wyrafinowane i znacznie ułatwiają programowanie. Jakość i szybkość naszych wykrawanych prac wykrawających wzrosła co najmniej trzykrotnie. Dzięki oprogramowaniu Metalix staliśmy się znacznie swobodniejsi w rozwoju komponentów, ponieważ teraz jesteśmy w stanie bezproblemowo produkować bardziej złożone komponenty.

Gerhard Zeilinger,  Ing. Zeilinger Maschinenbau GmbH, Austria

Filmik trójwymiarowej symulacji prasy krawędziowej w MBend

MBend zapewnia realistyczną wizualizację procesu gięcia w trójwymiarze, wyświetlając wszelkie kolizje, które mogą wystąpić podczas procesu:

  • ze wszystkimi ruchomymi elementami
  • pomiędzy częścią i maszyną, narzędziami i zderzakami

Realistyczna wizualizacja zawiera także wyświetlanie doginania i sprężynowanie.

Kiedy MBend upewni się, że części są bezkolizyjne, można wygenerować kod NC dla maszyny i raporty.

Testowanie kolizji ze wszystkimi częściami maszyny

Symulowanie gięć: Testowanie kolizji ze wszystkimi częściami maszyny w MBendMBend symuluje i wyszukuje kolizji części ze wszystkimi elementami maszyny czyli ze zderzakami, narzędziami, częściami i obramowaniem. Symulacja przebiega dynamicznie, wyświetlając doginania i sprężynowanie, a także ruch zderzaków pomiędzy gięciami.

Dodatkowo MBend może pokazać manipulację części – ruch części pomiędzy gięciami. Jest to przydatne do podglądu przewrotów i obrotów części i jej przemieszczania się między stacjami narzędziowymi.

Budowanie stacji narzędzia

Symulowanie gięć: symulowanie procesu gięcia w MBendMBend automatycznie oblicza stacje narzędzi dla części, biorąc pod uwagę:

  • Dostępne segmenty narzędzi
  • Bezpieczny rozstaw pomiędzy stacjami, aby uniknąć kolizji podczas gięcia
  • Bezpieczne zaciskanie segmentów
  • Długość gnącą maszyny

MBend szuka rozwiązania z minimalną liczbą stacji i minimalną liczbą segmentów narzędzia, które pozwolą wykonać sekwencję gięcia.

Symulowanie gięć: budowanie stacji narzędzi w MBendMożna ręcznie edytować stacje narzędzi, zmieniając ich segmenty, dodając lub usuwając stacje i nie tylko.

Pierwotnie zdefiniowane ustawienia

Symulowanie gięć: wybór pierwotnie zdefiniowanych ustawień w MBendKolejną przydatną funkcją jest zapisanie ustawień stacji dla ponownego użycia z inną częścią lub we wsadzie.

Nagrywanie filmiku
Zobacz jak nagrywa się filmik symulacji gięcia

W MBend można zrobić zdjęcia lub nagrać filmik symulowanych uderzeń i zapisać je w pliku.

Można dla każego uderzenia utworzyć osobny filmik. Można także określić maksymalny rozmiar pliku, aby nie skończyło się miejsce na twardym dysku.