Strona główna > Produkty > MRobot > Definiowanie komponentów komórki

Definiowanie komponentów komórki

Definiując komponenty komórki, MRobot pozwala na wybór różnych elementów obowiązkowych i opcjonalnych.

Każda komórka gnąca MRobot zawiera elementy obowiązkowe i opcjonalne.
Obowiązkowymi komponentam są:

 • prasa krawędziowa
 • robot
 • chwytak – jeden lub więcej
 • paleta początkowa
 • paleta końcowa – jeden lub więcej

Jeżeli robot jest zamontowany na szynie, to komórka musi posiadać również:

 • płytę, na której zamontowany jest robot
 • szynę

Opcjonalnymi komponentam są:

 • stół orientacyjny, zwany również stołem indeksowania lub stołem referencyjnym
 • stacja ponownego chwytania
 • stacja zmiany chwytaka – obecnie używana tylko w celu uniknięcia kolizji podczas obliczania trajektorii
 • obiekty pomocnicze – używane tylko w celu uniknięcia kolizji podczas obliczania trajektorii

Definiowanie komponentów komórki można wykonać, odczytując plik IGES. Można je również zaimportować z innej komórki MRobot.
Defining Cell Components