Home > Products > MRobot > Generowanie NC

Generowanie NC

MRobot generuje kod NC zarówno dla robota, jak i prasy krawędziowej.

MRobot generuje kod NC, który jest wydajny i odpowiedni zarówno dla robota, jak i prasy krawędziowej.

Generowanie NC jest sterowane przez wyrafinowany plik instrukcji tekstowych.  Zawiera on definicję sygnałów używanych w komórce.

NC może również zawierać wywołania podprogramów, które zostały wygenerowane niezależnie. Na przykład MRobot może używać własnych metod wciskania części do palców zderzaka lub wywoływać podprogram zewnętrzny.

Wygenerowane pliki NC zapewniają skoordynowaną interakcję między robotem a wszystkimi innymi komponentami komórki.

MRobot może generować pliki NC dla większości maszyn i kontrolerów, zgodnie z definicją na stronie generowania NC MBend.

 

Może tworzyć pliki NC dla następujących robotów: Kuka®, Yaskawa®, ABB® i Fanuc®.