Strona główna > Produkty > MRobot > Konfigurowanie komórki gnącej

Konfigurowanie komórki gnącej

Konfigurowanie komórki gnącej MRobot rozpoczyna się od skonfigurowania każdego komponentu komórki.

Konfigurowanie komórki MRobot – pierwszym krokiem jest skonfigurowanie każdego komponentu komórki gnącej , a dopiero potem układu komórki. Aby dodać komponent, można:

  • Zdefiniować nowy komponent od podstaw na podstawie trójwymiarowego pliku geometrii (IGES/STL/STEP)
  • Zduplikować i dostosować istniejący komponent
  • Wyeksportować komponent z innej stacji roboczej MRobot, a następnie zaimportować go na swoją stację roboczą

W oprogramowaniu MRobot można łatwo skonfigurować układ komórki i przetestować poprawność różnych pozycji dla różnych elementów komórki.
Po zakończeniu konfiguracji jesteś gotowy do zrobotyzowanego gięcia części.

Setting up an MRobot robotic cell