Strona główna > Produkty > MTube > Eksport 3D

Eksport 3D

Opcja eksportu 3D pozwala na płynne przesyłanie plików z oprogramowania MTube do cncKada i do MBend.

Zawsze było przyjemnością pracować z firmą Metalix. … Zrobili kilka dostosowań, aby jeszcze lepiej dopasować się do naszych specyficznych potrzeb, i obecnie są one idealne.

William Perez, szef działu programowania TMP Manufacturing co. de México, Meksyk

Zobacz filmik pokazujący jak wyeksportować rury do  cncKada i do AutoNest z MBend i oprogramowania Yutong.

Transfer rur z MTube do cncKada

Można przenieść rury z MTube do cncKada.

Następnie można wyciąć zaimportowane rury i przetworzyć je z wszystkimi funkcjami dostępnymi w cncKadzie.

MTubeEksport rury 3D z MTube do cncKada

cncKadTransfer rur z MTube do cncKada

cncKadSymulacja 3D cięcia rury w cncKad

Transfer plików z oprogramowania MTube do cncKada i do MBend

Pliki arkuszy blachy można przenośić z MTube do cncKada i do MBend, a następnie przetwarzać je dalej w owych oprogramowaniach.

MTubeTransfer plików z oprogramowania MTube do cncKada i do MBend

cncKadTransfer pliku arkusza metalu z oprogramowania MTube do cncKada

MBendTrójwymiarowa symulacja pliku arkusza metalu w MBend