Strona główna > Produkty > MTube > Eksport 3D

Eksport 3D

Opcja eksportu 3D pozwala na płynne przesyłanie plików z oprogramowania MTube do cncKada i do MBend.

Zawsze było przyjemnością pracować z firmą Metalix. … Zrobili kilka dostosowań, aby jeszcze lepiej dopasować się do naszych specyficznych potrzeb, i obecnie są one idealne.

William Perez, szef działu programowania TMP Manufacturing co. de México, Meksyk

Zobacz filmik pokazujący jak wyeksportować rury do  cncKada i do AutoNest z MBend i oprogramowania Yutong.

Transfer rur z MTube do cncKada

Można przenieść rury z MTube do cncKada.

Następnie można wyciąć zaimportowane rury i przetworzyć je z wszystkimi funkcjami dostępnymi w cncKadzie.

Eksport rury 3D z MTube do cncKadaMTube

Transfer rur z MTube do cncKadacncKad

Symulacja 3D cięcia rury w cncKadcncKad

Transfer plików z oprogramowania MTube do cncKada i do MBend

Pliki arkuszy blachy można przenośić z MTube do cncKada i do MBend, a następnie przetwarzać je dalej w owych oprogramowaniach.

Transfer plików z oprogramowania MTube do cncKada i do MBendMTube

Transfer pliku arkusza metalu z oprogramowania MTube do cncKadacncKad

Trójwymiarowa symulacja pliku arkusza metalu w MBendMBend