Strona główna > Rozwiązania > Prasy krawędziowe

Prasy krawędziowe

Dzięki firmie Metalix sporo naszej pracy staje się o wiele bardziej opłacalne, co czyni nas bardzo konkurencyjnymi na naszym rynku. Dzięki zaoszczędzeniu czasu możemy podjąć więcej projektów niż było to wcześniej możliwe.

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, dyrektorzy, METALFORMERS Pty. Ltd., RPA

MBend jest aplikacją do programowania i symulowania pras krawędziowych CNC, mającą na celu maksymilizację zasobów produkcji.

MBend pozwala na generowanie sekwencji gięcia offline i ustawień obróbki, z dynamiczną, trójwymiarową symulacją, w celu sprawdzenia ewentualnych kolizji między częścią a narzędziami, czy zderzakami a komponentami maszyny. W razie potrzeby wszystkie zautomatyzowane operacje można wykonać ręcznie, przejmując pełną kontrolę nad całym procesem – od rozpłaszczenia części po symulację zginania części.

Press Brakes SolutionMBend zwiększa produktywność, przyspiesza czas od projektowania do produkcji dzięki zautomatyzowanym funkcjom, minimalizuje przestoje maszyny dzięki programowaniu offline i redukuje straty magazynowe dzięki bezkolizyjnym sekwencjom zginania.

MBend to wszystko, czego potrzebujesz od wygenerowania kodu NC do zgięcia części.

Przetwarzanie wsadu

Kiedy masz przygotować  do produkcji grupy części, ustaw automatyzację MBend i usiądź wygodnie.

MBend przetworzy Twoje części zgodnie z wybraną strategią. Jeżeli nie powiedzie się przetwarzanie części podczas pierwszego przebiegu, zostanie zainicjowana strategia tworzenia kopii zapasowych. MBend utworzy raporty i programy NC dla wszystkich części we wsadzie.

Prasy krawędziowe typu tandem

MBend zapewnia wsparcie dla pras krawędziowych typu tandem, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne zderzaki do mierzenia Twoich części.

Press Brakes Solution tandem

Maszyny z wieloma zderzakami

Niezależnie od tego, czy Twoja maszyna posiada dwa, trzy, cztery, czy więcej zderzaków, MBend wiernie symuluje i generuje NC dla twoich części. MBend umożliwia automatyczne i ręczne sterowanie pozycjonowaniem zderzaków, a także obsługuje konfiguracje delta-X dla kilku zderzaków naraz.

Press Brakes Solution multiple fingers

Części wymagające podziału gięcia (częściowe gięcie)

Czasami nie można utworzyć gięcia jednym uderzeniem, ponieważ część koliduje ze stołem, z matrycą, a nawet z belką. W takich przypadkach MBend oferuje automatyczne i ręczne dzielenie gięcia – czyli częściowe gięcie, a później dokańcza zginanie do ostatecznego kąta.

Na zdjęciu gięcie nr 6 (zakreślone kolorem jasnoniebieskim) do kąta o wielkości 90° powoduje kolizję z górnym zaciskiem.

Press Brakes Solution partial bends

Podział gięcia nr 6 na dwa uderzenia pozwala na bezkolizyjne gięcie, początkowo tylko z częściowym gięciem, co widać na zdjęciu, a następnie dokończenie gięcia do kąta 90° innym uderzeniem, w późniejszej sekwencji.

Press Brakes Solution finalizing the bend

Części z dwucyfrową liczbą gięć

Części z sześcioma do ośmiu gięć mogą być sekwencjonowane bez większych problemów. Przetworzenie części z 12 lub 16 gięciami jest znacznie trudniejsze. Ponad dwadzieścia gięć to prawdziwy problem.
MBend może wziąć Twoją część, bez względu na to, czy ma dziesięć, dwadzieścia czy trzydzieści gięć i znaleźć bezkolizyjne rozwiązanie, jeśli takie istnieje.

Press Brakes Solution double-digit bend count