Home > sheet > Obróbka rur

Obróbka rur

Firma Garrigues jest bardzo zadowolona z oprogramowania Metalix. Produkujemy dekoracyjne panele elewacyjne, które ozdobią duże budynki we Francji.

 

Patrick Douziech, Garrigues S.A., Francja

Obróbka rur

Oprogramowanie firmy Metalix jest specjalnie przystosowane do pracy z wycinarkami do rur. Połączenie programów  MTubecncKad, i  AutoNest pozwala na:

  • import kompleksowych rur i zestawów rur
  • projektowanie złożonych trójwymiarowych rur
  • wygenerowanie kodu NC na Twoją wycinarkę z najlepszymi technologiami produkcji i najlepszym wykorzystaniem materiału

cncKad dla rur + MTube jest doskonałym rozwiązaniem do tworzenia rur na Twoich wycinarkach do rur.

MTube obsługuje trójwymiarowe projektowanie złożonych rur, a także może zaimportować rury/zestawy rur we wszystkich macierzystych formacht plików, włącznie z SOLIDWORKS, Solid Edge, CATIA, Creo, oraz Inventor.

W oparciu o tabele technologii cięcia dla optymalnej ścieżki narzędzia i parametrów cięcia, cncKad automatycznie automatycznie stosuje najlepsze opcje dla Twojej, włącznie z automatycznym wykonaniem wspólnych cięć. Trójwymiarowa symulacja maszyny i rur pozwala na szczegółową weryfikację procesu cięcia.

AutoNest dla rur daje najlepsze wyniki zagnieżania w przemyśle obróbki blach, włącznie z przerzutem i obrotem oraz zastosowaniem wspólnych cięć, dla lepszego wykorzystania materiału.

Cięcie rury laserem

cncKad dla rur + MTube jest wspaniałym rozwiązaniem do tworzenia rur na Twoich wycinarkach do rur, zarówno dla typowych wycinarek do rur, jak i jako opcja obrotowa na standardowej wycinarce laserowej.

Cięcie rury plazmą/ognirm (oxy cut)

cncKad dla rur + MTube jest wspaniałym rozwiązaniem do tworzenia rur na Twoich wycinarkach plazmowych/wypalarkach ogniowych (oxy cut) do rur, zarówno dla typowych wycinarek do rur, jak i jako opcja obrotowa na standardowej wycinarce laserowej.