Manual Yerleşim

AutoNest, manuel yerleşim, parçaları etkileşimli olarak konumlandırmanıza olanak tanır.

What makes Metalix stand out for me personally is the flexibility that Metalix offers me as the programmer. Metalix AutoNest can make automatic decisions that work in most situations; but when I would like to take a specific approach to a job, it is extremely easy and fast to implement things my way. The software does not push you into a corner and force you to do it a certain way.

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, Directors, METALFORMERS Pty. Ltd., South Africa

AutoNest, tek tek parçaları ve parça gruplarını etkileşimli olarak konumlandırmanıza izin verir. Yerleşim işlemi üzerinde, sürükleme, döndürme, yansıtma, hizalama, dizinleme ve parçaları gruplama yoluyla değişiklik yapabilirsiniz.

Manual Nesting: Part Adjustment

AutoNest, daha iyi yerleşim oluşturmanıza yardımcı olur:

  • Yüzen artıkları uyarı
  • İki parça birbirinin koruma mesafesine girdiğinde uyarır
  • Önceden tanımlı klemp alanını korur

AutoNest