Home > Products > Otomatik Yerleşim > Taret Kısıtlamalarına Göre Yerleşim

Taret Kısıtlamalarına Göre Yerleşim

AutoNest, Alt Yerleşim üzerindeki parçaları düzenler ve belirli bir makine taretinin hükmettiği  kısıtlamalara dayanarak çözümü hesaplar.

Easy and fast for different brand machines without any problems. It’s the best choice. Everyone can learn cnckad even if he does not know CAD.

Daedong Door Co. Ltd., South Korea

Taret Kısıtlamalarına Göre Yerleşimler, gereksiz takım değişikliklerinden kaçınmak için punch makinelerinde uygulanır.

AutoNest, taretteki takım değiştirmelerini en aza indirerek, belirli makine taretinin dikte ettiği kısıtlamalara (istasyon sayısı, boyutları ve otomatik indeks) göre hesaplama yaparak, sayfalardaki parçaları düzenler.

AutoNest