Home > Products > MBend > Parmak Konumlandırma

Parmak Konumlandırma

MBend, parmak konumlamanın otomatik ve tamamıyla manuel kontrolü için seçenekler sunar.

It’s the only CAD/CAM software which can edit CAD and CAM in one window display.  Easy to learn, easy to edit, and aggressive support! Is there any other better one?

Busung Co. Ltd., South Korea

Automatic and manual control of finger positioning

MBend, manuel olarak veya otomatik sıralamayla bir büküm sırası ayarladıktan sonra otomatik olarak parmak konumunu hesaplar.
MBend ayrıca, parmaklar ile yukarı veya aşağı sallanan flanşlar arasındaki çarpmaları önlemek için gereken geri çekme mesafesini hesaplar.

Kullanıcıların göz önüne bulundurması için, MBend, arkadan kumanda üzerinde otomatik ve manuel kumanda seçenekleri de sunar:

  • Belirli bir durağa (örneğin, ön durdurucudan yengeç tırnağına) sürünme
  • Alternatif durma pozisyonlarını arama
  • Tüm eksenler için sayısal ve grafik kontrolü
Otomatik Stop Pozisyonlandırma

MBend, ortaya çıkan çarpışmaların olmaması koşuluyla, parmakları parçadaki herhangi bir yere yapıştırabilmenizi sağlar. Örneğin, MBend destek pozisyonuna geçmesi istendiğinde flanşın yeterince uzun olup olmadığını ve kalıpla çarpışmadığını kontrol eder.

MBend her zaman tüm durdurma konumlarını kullanarak parçayı ölçmek için en uygun konumu arar. MBend parmak ve parça geometrilerine bağlı olarak yassı ve yengeç pençesi durakları ile ölçmeye çalışır.

Crab Pençesi Takma

MBend‘ in parmak yakalama işlevlerinden birisi duraklamalara otomatik olarak yapışır. Düz ya da yengeç pençesi olsun, seçtiğiniz parmak durdurma türüne göre en uygun konumu arar.

  • Yengeç pençesi durması için, MBend kısmı parmaklar arasında sıkıştırır.
  • Birden fazla yengeç tırnağı konfigürasyonuna sahip bir parmak için farklı klempleme kullanabilirsiniz